Golf Tatry - Galéria

Golf Tatry - Galéria
Golf Tatry - Galéria

Vernisáž Xénie Bergerovej 17.mája

V hoteli International sa v sobotu 17.mája 2014 o 19:00 hod. konala vernisáž výstavy obrazov Anjel a žena akademickej maliarky Xénie Bergerovej. Prítomní hostia sa dozvedeli nielen o autorke a jej inšpirácii, ale aj o príbehu každého vystaveného obrazu. Vernisáž bola doplnená ochutnávkou nápojov značky TATRATEA.

Výstava potrvá do 20. júla 2014 a v prípade záujmu je možné si obrazy zakúpiť.

Kurátorkou výstavy je Carmen Kováčová z Galérie u anjela v Kežmarku.

 

 

Narodila sa v Bratislave. V rokoch 1995–2001 vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave – Katedra maľby v Ateliéri maľby. Potom sa v rokoch 2001–2004 odhodlala na interné doktorandské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde v roku 2006 získala titul ArtD. Od roku 2004 pôsobí ako vedúca Ateliéru maliarskej prípravy reštaurátorov – na Katedre reštaurovania VŠVU v Bratislave. V roku 2011 získala cenu „Premio Internationale d´Arte“ v San Crispino a „Premio Speciale Della Critica“ v Porto Sant´Elpidio v Taliansku.

 

Mladá maliarka Xénia Bergerová má dostatok odvahy nenechať sa unášať módnymi tendenciami a buduje svoj prejav na pevnom základe vlastných skúseností naberaných v zápase o farbu a tvar svojho videnia sveta, v chápaní organického rastu výtvarnej formy. Je otvorená najrozmanitejším podnetom bezprostrednej skutočnosti, ktorá ju obklopuje, i najrozmanitejším podnetom metaforického vyjadrenia subjektívnych svetov maliarskou kultúrou. V jej tvorbe vzniká z prieniku prežívania sveta a kultúry maľovania osobný a osobitý maliarsky jazyk. Jeho základným kompozičným kľúčom je rovnocenná prezentácia pertraktovania skutočnosti s prezentáciou pertraktovania autonómnych, abstraktných vlastností maľby. Inými slovami, v kozme jej obrazov naberá rovnakú dôležitosť napríklad kobalt i pávie pero, figurálny výjav i faktúra. Významovo sú rovnocenné a snujú zvláštnu polyfonickosť výrazu a charakteristickú jedinečnosť významových odkazov, dokladajú osobité, pôvodné videnie sveta. Levitovanie súhier reality a čírej abstrakcie je charakteristickým znamením Bergerovej kompozícií bez zemskej príťažlivosti. Trochu cudne, zdržanlivo prezrádza túžbu po kozmogónii, po nadpozemskom.

 

Kurátorkou výstavy obrazov Xénie Bergerovej je Carmen Kováčová z Galérie u anjela v Kežmarku. Viac informácií o galérii a kontakt nájdete na ich web stránke.

Xenia Bergerová - výstava v Galérii u anjela.pdf