Golf Tatry - Lokalne zasady

Lokalne zasady

20120701105130_527_big.jpg
W tej części można znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące gry na polu golfowym Black Stork.

1. Pole golfowe:
granice pola wyznaczają białe tyczki autu, aut kończy się tam, gdzie stoją dwie białe tyczki obok siebie.

2. Ruchome przeszkody:

 • kamienie w bunkrach
 • grabie w bunkrach
 • tyczki do oznaczenia przeszkód wodnych


3. Nieruchome przeszkody:

 • ławeczki
 • tablice orientacyjne
 • tablice reklamowe
 • głowy opryskiwaczy
 • kanały wodne i ich pokrywy
 • urządzenia do mycia piłeczek
 • kamienie wyznaczające odległość
 • tyczki wyznaczające odległość do brzegu greenu


4. Mosty, drogi i chodniki ze sztuczną nawierzchnią (asfalt, ciemnoszare kamyki) są na terenie pola nieruchomymi przeszkodami. Jeśli piłka leży na moście przez przeszkodę wodną, gracz może dotknąć kijem mostu.

5. Kanały odwadniające obłożone kamieniami są zadefiniowane jako przeszkody wodne.

6. Biostrefa jest zadefiniowana jako przeszkoda wodna i jest oznaczona żółtymi kołkami z zielonym czubkiem. Wejście do biostrefy jest surowo zabronione. Kara za wejście do biosfery to zakaz wstępu na pole golfowe na okres jednego miesiąca.

7. Podczas gry na polu golfowym, poza przeszkodami jest możliwość bezkarnej ulgi w celu ochrony młodych drzewek. Dotyczy drzewek, których wysokość nie przekracza 2 metrów.

8. Czas gry na dziewięciu dołkach wynosi 2 godz. i 20 min. Poszczególne dołki mają limit ok. 15 min.

9. Grupa graczy, która nie przestrzega limitów czasowych na odegranie poszczególnych dołków, dostanie upomnienie a następnie zostanie przed nią wpuszczona szybsza grupa, po drugim upomnieniu dostanie grupa nakaz do zejścia z pola.

10. Próbne zamachy kijem na tee boxie są dozwolone tylko w przypadku, kiedy nie dochodzi do kontaktu kija z ziemią. Nie może dojść do wycięcia trawy przy zamachu próbnym.

11. Na driving range można odbijac piłki z trawy tylko wtedy, kiedy pole do odbijania piłek jest wyznaczone sznurkiem i zarazem nikt nie odbija z boxów i podstawek.

12. Naprawiana ziemia jest oznaczona niebieskimi kołkami i obowiązuje z niej zakaz gry. Gracz ma prawo do bezkarnego dropu. Z naprawianej ziemi może gracz wziąść piłkę. Jeśli wejście na naprawianą ziemię jest zakazane, niebieskie kołki posiadają na górze czarny pas. Wejście na taki teren podlega karze zakazu wstępu na pole golfowe na okres jednego miesiąca.13. Obowiązki gracza:

 • naprawa wyciętych kęsów trawy
 • zasypywanie piaskiem śladów odbicia w miejscu odbijania piłki (tee box)
 • naprawianie śladów po piłkach odbitych na greenie
 • umieszczenie przesuniętych kołków z powrotem na miejsce
 • grabienie piasku w bunkrach po odbiciu piłki
 • dotrzymywanie limitu czasowego zgodnie z zasadami w scorekarcie
 • słuchanie nakazu do opuszczenia pola w przypadku niebezpieczeństwa (1 długi ciągły dźwięk syreny)
 • respektowanie poleceń porządkowych - marszałów
 • gracz jadący w wózku golfowym ma obowiązek przejeżdżania przez fairway w poprzeg tzn. najkrótszą drogą i nie może zbliżyć się do greenu na odległość mniejszą niż 50 metrów
 • gracz ma obowiązek zgłosić psa na recepcji golfu. Opłata za jednego psa wynosi 2 €, potwierdzeniem o zapłacie będzie wpis do green fee karty oraz paragon. Gracz otrzyma worek na psie odchody, które ma obowiązek posprzątać. Pies musi być stale na smyczy, bez wyjątku. Pies w żadnym wypadku nie może wejść na tee, greeny, ani na porośnięty trawą driving range. Nie stosowanie się do którejkolwiek z powyższych zasad powoduje wykazanie z pola i stratę fee.


14. Zakazuje się:

 • celowego szukania piłek po innych graczach
 • gry z większą ilością piłek
 • poruszania się na greenie z bagiem, albo wózkiem
 • wejścia na pole z HCP wyższym niż 45
 • poruszania się po polu na własnych wózkach silnikowych, trzykołówkach itp. Wyjątkiem są osoby upośledzonych fizycznie, które mają specjalnie przystosowane wózki oraz potwierdzenie lekarza o danym upośledzeniu


15. Nieprzestrzeganie powyższych zasad, zagrażanie bezpieczeństwu innych graczy, jak również nie dotrzymywanie czasu gry na poszczególnych dołkach oraz czasu na szukanie piłek podlega karze:

 • upomnienia przez porządkowego
 • wykazania z pola i stratę fee
 • kara od 30 €
 • przy poważniejszych naruszeniach etykiety i zasad golfa następuje wpis do księgi, która będzie dostępna na recepcji golfu + zakaz gry na czas określony.
 • przy większych karach dla członków Łomnickiego Klubu Golfowego (LGK)


16. Gracze mogą poza turniejem korzystać z urządzeń optycznych i elektronicznych służących do pomiaru odległości.

Zdjęcia

Piękną panoramę majestatycznych Tatr można podziwiać z każdego dołka 27-dołkowego pola golfowego Black Stork, A PGA Golf Course, z hotelowej restauracji i lobby baru, siedząc na tarasach słonecznych hotelu, lub z centrum wellness.